Oferta

Oferujemy wykonywanie prac budowlano - montażowych w zakresie elektroenergetyki, teletechniki i automatyki, jak również wykonywanie instalacji elektroenergetyczych oraz przemysłowych przy zastosowaniu najnowszych technologii.

Wykonujemy następujące prace z zakresu elektrycznego:

 • instalacje sygnalizacji pożaru,
 • instalacje sygnalizacji włamania i kontroli dostępu,
 • dozór VIDEO,
 • instalacje nagłośnienia,
 • instalacje sieci strukturalnych,
 • systemy w standardzie EiB,
 • instalacje elektryczne nn technologiczne i inne,
 • rozdzielnice sygnalizacyjne, sterownicze, nn i SN,
 • linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne SN i nn,
 • stacje transformatorowe,
 • agregaty prądotwórcze,
 • roboty inne związane z elektroenergetyką,
 • pełen zakres pomiarów elektrycznych bez ograniczenia napięcia
 • rozdzielnice technologicznych
,
 • instalacje gniazd i oświetlenia w pomieszczeniach,
 • zewnętrzne oświetlenie terenu,
 • kontenerowe stacje transformatorowe,
 • rozdzielnie obiektowe RG, TB0 i TB1,
 • instalacje sieci LAN,
 • instalacje CCTV oraz SSNW
,
 • badania termowizyjne instalacji elektrycznych