LECH BROWARY WLKP.

Inwestycja była realizowania w roku 2008 w Poznaniu, ul. Majakowskiego. Wykonano następujące prace:

  • Odkopanie i przesunięcie istniejącego kabla SN,
  • Wykopanie i zasypanie rowu dla ułożenia nowych odcinków kabla,
  • Dostawa i ułożenie kabla SN typu YHAKXs 1x120 mm, 2 20 KV dł.30m (6 odc. po 5m),
  • Dostawa i montaż 12 kpl. muf 1-żył. na kablu SN,
  • Wykonanie pomiarów pomontażowych.