TRANS PLAST Sp. z o.o. OBORNICKA POZNAŃ

Inwestycja była realizowania w roku 2007 w Złotkowie. Zakres prac obejmował wykonanie:

 • kontenerowej stacji transformatorowej 1x630 kVA,
 • rozdzielni obiektowego RG, TB0 i TB1,
 • trasy kablowej i wykonanie WLZ - tów,
 • montażu szynoprzewodów i zasilania do odbiorników technologicznych,
 • oprzewodowania instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
 • oświetlenia wewnętrznego w zakresie oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • zewnętrznego oświetlenia terenu,
 • dostawy i montażu osprzętu instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych,
 • instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych,
 • instalacji telefonicznej i strukturalnej (bez dostawy urządzeń aktywnych i centrali telefonicznej),
 • instalacji kontroli dostępu,
 • instalacji sygnalizacji pożaru.