IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A w Tarnowie Podgórnym

Inwestycja była realizowana w latach 2006/2011 na terenie hali produkcyjnej firmy Imperial Tobacco Polska S.A w Tarnowie Podgórnym, ul. Przemysłowa 1. W zakres wykonywanych prac wchodziło:
 

 1. Pobudowanie kanalizacji kablowej 2 otworowej DVK 110mm pomiędzy portiernią a dwoma bramkami obrotowymi ustawionymi w pobliżu  budynku biurowego (wraz z częściową rozbiórką i naprawą nawierzchni utwardzonych).

 2. Montaż studzienek kablowych SKR - 2 szt. 7.

 3. Ułożenie kabli zasilających YKY 2x2,5 mm2 do bramek obrotowych szt. 5 i furtki  obrotowej szt. 1.

 4. Ułożenie kabli sterowniczych YKSY 7x1,5 mm2 do bramek obrotowych szt. 5 i furtki  obrotowej szt. 1.

 5. Ułożenie kabli kontrolnych STP 4x2x0,5PVC kat.6 do bramek obrotowych szt. 5 i furtki  obrotowej szt. 1.

 6. Montaż zasilacza ZS-24 220/24V wraz z ułożeniem przewodu zasilającego YDY 3x2,5 mm2.

 7. Bateria kondensatorów w rozdzielni RG-1:
  a) Wymiana kondensatora typu CLMD-MNS 440.328.1-R szt. 6,
  b) Uruchomienie baterii i wykonanie niezbędnych prac pomiarowych.

 8. Bateria kondensatorów w rozdzielni RG-2:
  a) Wymiana stycznika typ UA-50-30-11 220/230 szt. 1,
  b) Uruchomienie baterii i wykonanie niezbędnych prac pomiarowych.
   
 9. Bateria kondensatorów w rozdzielni RG-3:
  a) Wymiana kondensatora typu CLMD-MNS 440.328.1-R szt. 8,
  b) Wymiana stycznika typ UA-50-30-11 220/230 szt. 1,
  c) Uruchomienie baterii i wykonanie niezbędnych prac pomiarowych.