KRONOSPAN GRUPA POLSKA w Szczecinku

Inwestycja była realizowana w latach 2006/2007 na terenie firmy Kronospan w Szczecinku, ul. Waryńskiego 1. W zakres wykonywanych prac wchodziło:
 

 1. Dostawa i ułożenie kabli typu YKY na n/w trasach:
  a) od rozdzielni nn transformatora 1P do sterowni (kable dla 6-ciu grup urządzeń),
  b) od rozdzielni nn transformatora 2P do sterowni (kable dla 5-ciu grup urządzeń),
  c) od rozdzielni nn transformatora 3P do sterowni ( kabel dla 1 grupy urządzeń),
  d) od rozdzielni nn transformatora 4P do sterowni (kable dla 5-ciu grup urządzeń),
  e) od rozdzielni nn transformatora 5P do sterowni (kable dla 4-ch grup urządzeń),
  f)  od rozdzielni głównej nn do agregatu pradotwórczego 530kVA oraz falownika wentylatora suszarni 1250 kVA,
  g) wykonanie tras kablowych z koryt ocynkowanych z pokrywami i konstrukcją wsporczą dla ułożenia w/w kabli.
 2. Wykonanie zasilania dla oświetlenia szaf rozdzielczych w sterowni:
  a) wykonanie i montaż  tablicy oświetleniowej,
  b) ułóżenie kabla zasilającego w/w tablice,
  c) ułożenie przewodów YDY 3x2,mm2 dla oświetlenia szaf rozdzielczych w sterowni (oddzielny obwód dla każdej z szaf rozdzielczych dla których wprowadzono kable zasilające wyszczególnione w pkt.1).
   
 3. Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej do wyżej wymienionych prac.

 4. Roboty elektryczne na terenie Zakładu Kronospan Szczecinek - wykonanie i montaż układu SZR. W szczególności:
  a) dostawa i montaż rozdzielni z układem SZR kpl. 1 (szafka stal. o wymiarach 600x1000x250 mm wyposażona w moduł MA-0A, styczniki DILM115 (RCA240) szt. 2 blokadę mechaniczną DILM500-XMV szt. 1, kpl. zacisków przyłączeniowych),
  b) ułożenie kabla zasilającego na istniejących trasach YKY4x25 mm2  120 mb,
  c) ułożenie kabla zasilającego na istniejących trasach YKY4x16 mm2  15 mb,
  d) przepięcie istniejącego kabla zasilającego pompy w oczyszczalni ścieków,
  e) wykonanie pomiarów pomontażowych.