MAN Trucks Niepołomnice

Inwestycja była realizowania na terenie hali lakierni H3 firmy  MAN Trucks w Niepołomnicach. W zakres wykonywanych prac wchodził:

 • montaż urządzeń stacji transformatorowej MV/LV4 (transformatory, rozdzielnice NN i SN, szynoprzewody itp.),
 • montaż rozdzielnic obiektowych i tablicy centralnej baterii,
 • WLZ-ty i trasy kablowe,
 • instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 • instalacje siły i gniazd wtyczkowych (dla wentylacji i klimatyzacji obwody wyprowadzone rozdzielnic głównych NN LV4T2 i LV4T1),
 • instalacje odgromową uziemiającą i połączeń wyrównawczych,
 • materiały pomocnicze wg otrzymanej listy zał.nr.1,
 • rusztowania,
 • ruchome pomosty,
 • nadzór nad pracami oraz gospodarką materiałową w zakresie prac wykonywanych przez naszą firmę,
 • pomiary pomontażowe dotyczące prac przez nas wykonywanych,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie prac wykonywanych przez naszą firmę.