FRITO LAY  Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

Inwestycja była realizowania w okresie od września 2008 r. do czerwca 2009 r. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Włókiennicza 12/18. W zakres wykonywanych prac wchodziło:

 • Położenie zewnętrznej kanalizacjji kablowej dla kabli SN oraz nn
,
 • Położenie kabla SN oraz zasilanie rozdzielni SN (dostawa i montaż)
,
 • Zasilanie transformatorów 2 x 1750 (montaż)
,
 • Zasilanie Rozdzielni Głównej 2500 A (wykonanie i montaż),
 • Trasy kablowe,
 • Okablowanie zasilania technologi produkcji
,
 • Wykonanie i montaż rozdzielnic technologicznych
,
 • Instalacja gniazd i oświetlenia hali produkcyjnej i magazynowej
,
 • Instalacja gniazd i oświetlenia części socjalnej oraz biurowej
,
 • Zasilanie wentylacji
,
 • Instalacja odgromowa
,
 • Oświetlenie terenu.