POLYONE Poland Manufacturing Sp. z o.o.  w Kutnie

Inwestycja była realizowania w okresie od marca 2007 r. do sierpnia 2008 r. w Kutnie, ul. Wschodnia. W zakres wykonywanych prac wchodziło:

 • Położenie kabla SN,
 • Zasilanie rozdzielni SN (dostawa i montaż)
,
 • Zasilanie transformatora 2500 (dostawa i montaż)
,
 • Zasilanie Rozdzielni Głównej 2500 A (wykonanie i montaż)
,
 • Trasy kablowe,
 • Okablowanie zasilania technologi produkcji wraz z dostawą i montażem szyno - przewodów
,
 • Wykonanie i montaż rozdzielnic technologicznych
,
 • Instalacja gniazd i oświetlenia hali produkcyjnej i magazynowej
,
 • Instalacja gniazd i oświetlenia części socjalno - biurowej oraz laboratorium
,
 • Instalacja p.poż
,
 • Instalacja LAN
,
 • Instalacja uziemienia,
 • Instalacja odgromowa
,
 • Instalacja CCTV oraz SSNW
,
 • Oświetlenie terenu.